top of page
ค้นหา

🚌รพ.ลำพูน นำรถเคลื่อนที่บริการ เอกซเรย์ปอด ฟรี !! 🩻

เทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกับโรงพยายบาลลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตรวจ เอกซเรย์(X-ray) ปอด สำหรับบุคคลที่อายุ 40 ปี ขึ้นไป โดยรถเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลำพูน

พร้อมกันนี้ยังมีบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และซี ฟรี ! สำหรับบุคลที่มีอายุ 33 ปีขึ้นไป

📌เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 น. - 14.00 น. ( วันนี้วันเดียวเท่านั้น ! )

" โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตนเข้ารับบริการ " 🪪

ทุกท่านที่มีอายุตามเกณฑ์เข้ารับบริการฟรี โดยไม่จำกัดเพศ

_______________________

📸✒ ภาพ / ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น

☎️ 053-573-641

☎️ เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ

053-573-302 หรือ 096-9255176

☎️ ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

☎️ ฉุกเฉิน 1669

⤵️ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banphan@lgo.mail.go.thดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page