top of page
ออกแบบบนแท็บเล็ต

คู่มือการใช้งาน Traffy Fondue สำหรับประชาชน

flow-ประชาชน.png
faAtgIAy.jpg

แจ้งปัญหาผ่าน LINE เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue 
หรือสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงค์   https://landing.traffy.in.th?key=faAtgIAy
พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง
เพียงถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา
เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขปัญหา
ค้นหาหน่วยงานที่รับเรื่องในเขตพื้นที่ของท่าน

    - พิมพ์คำว่า “ใครรับผิดชอบ” ใน LINE @traffyfondue แล้วกดส่ง
    - กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง”
    - กดแชร์ตำแหน่งที่ท่านอยู่
    - ระบบจะแสดง
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ของท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.traffy.in.th/?page_id=2284

สถิติการใช้บริการ 2566

คู่มือสำหรับประชาชน: รายการ
bottom of page