top of page
ค้นหา

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแป้น ให้ผู้ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 รับแบบพิมพ์และกรอกรายการต่อเจ้าหน้าที่

อัปเดตเมื่อ 4 ก.พ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแป้น

เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการและ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอประกาศให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภป 1 ) กรอกรายการ และ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ งานพัฒนารายได้ฯ กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ (รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้)
ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page