top of page
ค้นหา

ทต.บ้านแป้น "รวมพลังจิตอาสา" ร่วมทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า)

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567 / เวลา 08.00 น.

เทศบาลตำบลบ้านแป้น "รวมพลังจิตอาสา" พนักงานและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า) โดยได้ทำความสะอาดเก็บกวาดเศษใบไม้ พร้อมล้างทำความสะอาดบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อเตรียมพื้นที่ในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เตรียมไม้กวาดทางมะพร้าว 10 อัน ถุงขยะ จำนวน 2 มัด ที่โกยผง รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน รถขยะ จำนวน 1 คัน และเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ได้รับมอบหมาย 10 ราย ในการสนับสนุนทำกิจกรรมในครั้งนี้

_______________________

ภาพ : สำนักปลัดฯ

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

 เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 053-573-302 หรือ 096-9255176

 ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

 ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banphan@lgo.mail.go.thดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page