top of page
ค้นหา

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้กักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสวัสดิการสังคม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้กักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ในเขตเทศบาล จำนวน 14 ราย เพื่อให้กำลังใจ และเยี่ยมเยือนสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งให้กำลังใจ ขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งเทศบาล และหน่วยงานภาครัฐจังหวัดลำพูน จะไม่ทอดทิ้งประชาชนให้ต้องต่อสู้ตามลำพัง


ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page