top of page
ค้นหา

Online Services ระบบบริการออนไลน์ โดยการสแกน QR Code

อัปเดตเมื่อ 30 พ.ค. 2565

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยยึดหลัก "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น และเป็นการส่งเสริ่มบทบาท เริ่มพลังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จึงมีการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ Online Sevices ระบบบริการออนไลน์ โดยการสแกน QR Code ติดประชาสัมพันธ์ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ 1 ป้าย และประชาสัมพันธ์อีก 9 หมู่บ้าน


ข้อมูลโดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการเทศบาลตำบลบ้านแป้นดู 61 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page