top of page
ค้นหา

Land Mark แห่งใหม่ ของประชาชนตำบลบ้านแป้น & ตำบลหนองหนามม่านโต่วะ @บ้านแป้น

อัปเดตเมื่อ 31 ม.ค. 2565

Land Mark แห่งใหม่ ของประชาชนตำบลบ้านแป้น & ตำบลหนองหนาม

ม่านโต่วะ @บ้านแป้น เกิดจากแนวคิดในการพัฒนา ปรับปรุง พื้นที่บริเวณรกร้างด้านข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ของนายกมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ที่ต้องการให้ประชาชน มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จึงได้นำงบประมาณมาพัฒนา ตกแต่ง ให้เป็นสวนดอกไม้

ที่มาของชื่อ ... ..ม่าน.. ม่านหมอกบริเวณสระน้ำ ในช่วงเช้าของฤดูหนาว ..โต่วะ.. เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า สะพานไม้ไผ่

ขณะนี้สวนดังกล่าว ได้ดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 90 ... และจะได้ตกแต่งสถานที่เพิ่มเติม เพื่อความสวยงาม และหากิจกรรมมาให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวชมต่อไป

จึงขอเชิญชวนมาเที่ยว /เช็คอิน / ถ่ายรูปกันได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ...


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page