top of page
ค้นหา
  • nantagaabt

โครงการแผนกินได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดหนองหนาม หมู่ที่ 3 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลงพื้นที่บ้านถ้ำ หนองหนาม เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนงาน โครงการ กิจกรรมเวทีประชาคม โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมเสนอกความคิดเห็น ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด โรคไวรัสโคโนนา 2019 หรือโควิด-19...ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page