top of page
ค้นหา

โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค 2567

ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น มอบหมายให้นายรังสรรค์ ยะสง่า รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนัก รับรู้ และปกป้องสิทธิของตนเอง  โดยมี เภสัชกร สยมภู เดียวทอง ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน และนายณรงค์ สมทราย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมมีกลุ่มภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการดังกล่าวดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page