top of page
ค้นหา

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "เพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน" 🌳🪴

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2567 / เวลา 09.00 น.

ที่ถนนชำนาญพัฒนา ซอย 2 บ้านขว้าง

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "เพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น และจิตอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันปลูกต้น แสดงพลังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างถนนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ...

_______________________

📸✍️📸✍️📸✍️

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น

☎️ 053-573-641

☎️ เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ

053-573-302 หรือ 096-9255176

☎️ ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

☎️ ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

⤵️ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.th
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page