top of page
ค้นหา

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้มอบหมายให้นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเหลือครอบครัว เพิ่มรายได้ ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยเทศบาลร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านแป้น (กศน.ตำบลบ้านแป้น ) จัดอบรมการทำปุ๋ยหมัก มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยนายอนัน หมื่นสิทธิโรจน์ เกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม มาสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น


ดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page