top of page
ค้นหา

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำยาดมสมุนไพรให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2564


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำยาดมสมุนไพรให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สามารถสร้างรายได้ แบ่งเบาภาระครอบครัวให้คนพิการมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้เชิญปราชญ์ชุมชนด้านสมุนไพร จากบ้านแป้นและบ้านบูชา มาบรรยายเรื่องขั้นตอนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และคุณนครินทร์ ยาโน ให้ความรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างการตลาด และการหาแหล่งตลาดใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 39,450 บาท โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม

ดู 248 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page