top of page
ค้นหา

โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ทักษะ และสนับสนุนงบประมาณ(งบเงินอุดหนุน) ในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการฯ ให้มีอาชีพ มีรายได้ ส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด และเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ในพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง จำนวน 14 กลุ่ม ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ให้การสนับสนุน และดูแลตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ชมรมผู้พิการเทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยมีการรวมกลุ่มจัดทำ ยาดมสมุนไพรปันสุข เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มฯ ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาฯหยาดฝน จะได้สนับสนุนงบประมาณให้จำนวน 45,000 บาท ในปีงบประมาณ 2566 นี้ เพื่อให้ชมรมผู้พิการฯนำไปต่อยอดการทำยาดมสมุนไพรปันสุขต่อไป ....

_______________________ ภาพ/ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Yorumlar

5 üzerinden 0 yıldız
Henüz hiç puanlama yok

Puanlama ekleyin
bottom of page