top of page
ค้นหา

โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 19 คน กิจกรรมการบรรยายธรรม บ้าน วัด และโรงเรียน กับวิถีชีวิตพอเพียง โดยท่านพระครูสมุท์สุปรีชา ธมมฺสุนทโร ดร. รองเจ้าคณะตำบลหนองหนาม การมอบเกียรติบัตรหนูน้อยมารยาท ตลอดจนกิจกรรมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล นิทรรศการเผยแพร่ผลงาน นักเรียน ครู เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานสถานศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมกิจกรรมดู 79 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page