top of page
ค้นหา

โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่บ้านรั้ว-ทุ่ง นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้มอบหมายให้นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว นายรังสรรค์ ยะสง่า รองนายกเทศมนตรี และ ร.ต.วิทยา อุปละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ร่วมกิจกรรม รักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่ ภายใต้โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี 2565 โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนภายในหมู่บ้าน บริเวณสาธารณะของชุมชน เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา บ้านรั้ว ทุ่ง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


ดู 114 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page