top of page
ค้นหา

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา บ้านหนองเต่า หมู่ 3 ต.บ้านแป้น ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดหนองเต่า ตามโครงการรักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่ และโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด และร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน..ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page