top of page
ค้นหา

โครงการรักษ์บ้านเกิดสร้าง ถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่ ประจำปี 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่วัดบูชา นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น และประชาชน จิตอาสา ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน สถานที่สาธารณะ ของบ้านบูชา หมู่ 5 ต.บ้านแป้น ตามโครงการรักษ์บ้านเกิดสร้าง ถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่ ประจำปี 2565 ภายใต้แผนขับเคลื่อนโครงการลำพูนเมืองน่าเยือนบ้านเฮือนน่าอยู่ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงตอบแทนบุญคุณบ้านเกิด พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม........

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page