top of page
ค้นหา

โครงการรักษ์บ้านเกิดสร้างถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านรั้ว ทุ่ง ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างทางถนนบริเวณทางเข้าวัดบ้านรั้ว-ทุ่ง ตามโครงการรักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2564 และโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ เพื่อความสะอาด สวยงามของชุมชน และเพื่อให้เกิดความสามัคคี มีจิตสาธารณะ เกิดความรักความหวงแหนในชุมชนที่อยู่อาศัย...
ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page