top of page
ค้นหา

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน สู่การเป็นผู้นำ อพมก.รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 👦🧒🧠

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 / เวลา 09.00 น.


ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน สู่การเป็นผู้นำ อพมก.รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2567 โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 32,530 บาท เพื่อส่งเสริมแกนนำเด็กและเยาวชน ให้ได้รับทราบแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้แกนนำเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระว่างคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

_______________________

📸✍️📸✍️📸✍️

ภาพ : กองสวัสดิการสังคม

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น

☎️ 053-573-641

☎️ เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ

053-573-302 หรือ 096-9255176

☎️ ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

☎️ ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

⤵️ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page