top of page
ค้นหา

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น มอบหมายให้ นายชวโรจน์ กิ่งแล้ว รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าระวังป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดบริการประชาชน ป้อมตำรวจบ้านแป้น
ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page