top of page
ค้นหา

โครงการนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้มอบหมายให้ นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว นายรังสรรค์ ยะสง่า รองนายกเทศมนตรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะกับผู้ปฏิบัติงานของ อปท.และเป็นกำลังใจ ช่วยเหลือ อปท.ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีนายประดิษฐ์ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล นายคำรณ จายโจง รองประธานสภาฯ และนางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาฯ ร่วมกิจกรรม โดยมีนายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมตอบข้อซักถาม รับทราบปัญหา จาก อปท.ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page