top of page
ค้นหา

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูนวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลหนองหนาม ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลจำนวน 9 หมู่บ้าน อสม. และประชาชนบ้านหนองหนาม ให้การต้อนรับนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ในโอกาสลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ บ้านหนองหนาม หมู่ 3 ต.หนองหนาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2564 ให้แก่ นายวิเชียร คำธารา บ้านเลขที่ 56 ม.3 ต.หนองหนาม อ.เมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นเงิน 30,000 บาท ,คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง เงินสมทบทุน จำนวน 6,349 บาท ,กำนันตำบลหนองหนาม ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านหนองหนาม บริจาควัสดุก่อสร้าง และสมทบทุน จำนวน 3,340 บาท และห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง สนับสนุนวัสดุในการก่อสร้างบ้านอีกด้วย

นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย มอบชุดถุงยังชีพ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนร่วมใจมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในเขตเทศบาลจำนวน 7 ราย โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมือง เข้าร่วมในพิธี

ดู 86 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page