top of page
ค้นหา

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านบ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ 8

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงาน ตามคำร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านบ้านรั้วบ้านทุ่ง หมู่ 8 ตำบลหนองหนาม ลำเหมืองตื้นเขินท่อน้ำอุดตัน ที่ปัญหานี้สะสมมานานทำให้น้ำท่วมขังเวลาฝนตก แก้ไขปัญหาถนนต่างระดับทางเข้าออก บ้านหนองหนาม หมู่ 3 ตำบลหนองหนาม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร อย่างสะดวกและปลอดภัย
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page