top of page
ค้นหา

เปิดให้บริการ One Stop Service. แล้ว

อัปเดตเมื่อ 15 พ.ย.


เทศบาลตำบลบ้านแป้น จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) และเปิดให้บริการแล้ว โดยประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการของศูนย์ได้ด้วยตนเอง หรือมาใช้บริการ ณ ห้องศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น เลขที่ 123 หมู่ 2 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

#OneStopServiceเทศบาลตำบลบ้านแป้น #เทศบาลตำบลบ้านแป้น #เปิดบริการศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จประกาศการจัดตั้งศูนย์Oss
.pdf
Download PDF • 885KB
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์OSS
.
Download • 477KB
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS
.
Download • 872KB
ภาพ/ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641 ต่อ 22 เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 053-573-302 หรือ 096-9255176 ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302 ฉุกเฉิน 1669


ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page