top of page
ค้นหา

เปิดแล้ว!! "อุ้ยม่วนใจ๋" โรงเรียนผู้สูงอายุ 2567

วันที่ 14 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2567 / เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ที่มาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแป้น ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการมีการบรรยายให้ความรู้ การทำโลชั่นไล่ยุงจากสมุนไพรธรรมชาติ โดยมี คุณพัชรินทร์ พรหมวงค์ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง และศูนย์พัฒนาการพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ นางเครือมาส หม่องต๊ะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีการเรียนดีแต่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายเครื่องแบบ หรืออุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ให้เด็กนักเรียนได้มีกำลังใจและความพร้อมในการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต..

#อุ้ยม่วนใจ๋2567 #โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแป้น

_______________________

ภาพและข่าว : กองสวัสดิการสังคม

เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น  053-573-641

 เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 053-573-302 หรือ 096-9255176

 ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302 ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page