top of page
ค้นหา

เดินหน้าประสานแขวงทางหลวงชนบท ลอกรางระบายน้ำ 2 ฝั่ง ถนนสายหลัก บ้านหนองหนาม

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567 / เวลา 09.00 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยนายณรงค์ เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ได้เข้ายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ลอกรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหารางระบายน้ำบริเวณบ้านถ้ำ-หนองหนาม ที่ตื้นเขิน อุดตัน ในช่วงฤดูฝนจะส่งผลให้น้ำท่วมขัง ไหลระบายไม่สะดวก มีปัญหาน้ำเอ่อล้นท่วมถนนและบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ 2 ฝั่งถนนสายหลักได้รับความเสียหาย ซึ่งรางระบายน้ำดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวบ้านหนองหนามเป็นอย่างดี จึงได้ประสานพร้อมขับเคลื่อนดำเนินการแก้ไขในทันที ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอให้แขวงทางหลวงตรวจสอบและลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อไป ...

_______________________

ภาพ : สำนักปลัดฯ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ  053-573-302 หรือ 096-9255176

ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302 ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banphan@lgo.mail.go.thดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page