top of page
ค้นหา

"อุ้ยม่วนใจ๋" โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแป้น

อัปเดตเมื่อ 20 มี.ค.

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567 / เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ที่มาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแป้น ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการมีการบรรยายให้ความรู้การจัดการบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน โดยทีมงานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 053-573-302 หรือ 096-9255176

ติดดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page