top of page
ค้นหา

อบรมหลักสูตรอนุกรมวิธานแมลง และการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 / เวลา 08.00 น.

       นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านแป้น มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา เกียรติปรีชากุล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ นางนันทกา เครือซุง นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการอบรมของศูนย์แม่ขายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หลักสูตรอนุกรมวิธานแมลง และการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง ณ ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านแป้น

 053-573-641 ต่อ 50

 เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ

 053-573-302 หรือ 096-9255176

 ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

 ฉุกเฉิน 1669
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page