top of page
ค้นหา

ส่งต่อความห่วงใยจากผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาล ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โรคโควิด-19

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 4 กล่องๆละ 12 ขวด จากตัวแทนร้านวีอาร์ 999 บ้านบูชา เพื่อส่งต่อความห่วงใยจากผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาล ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น

เทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้


ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page