top of page
ค้นหา

ลงพื้นที่เหตุร้องเรียน

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดรักษาราชการปลัด หัวหน้าสำนักปลัด กองช่าง

ลงพื้นที่เหตุร้องเรียนท่อส่งน้ำทรุดตัวปิดทางน้ำ สามแยกถนนประชารัฐพัฒนโน บ้านบ่อโจง เชื่อมต่อบ้านบ้านหนองหนาม

แจ้งให้กองช่างดำเนินการแก้ไขให้ประชาชน

ประสานหน่วยงานไฟฟ้าสันต้นธง เรื่องการตัดต้นไม้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไปตกทับสายโทรศัพย์เสียหาย แจ้งให้ทางไฟฟ้าเก็บเศษกิ่งไม้ไปทำการทิ้งให้เรียบร้อยดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page