top of page
ค้นหา

โครงการรักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่

อัปเดตเมื่อ 8 ก.ย. 2564

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานพระอุโบสถ วัดบ้านขว้าง หมู่ 2 ต.หนองหนาม นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านขว้าง ได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานพระอุโบสถ ตามโครงการรักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อทำความสะอาด ศาสนสถาน สถานที่สาธารณะของหมู่บ้าน ให้เกิดความสะอาด สวยงาม


ดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page