top of page
ค้นหา

ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสโอนย้ายพนักงานเทศบาลไปดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลเวียงยอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้มอบหมายให้นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสโอนย้ายพนักงานเทศบาล ได้แก่ นางสุวารีย์ ใยดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ไปดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลเวียงยอง โดยมีนางสาวสิริมาพร รัตนภูมิศิริ นายกเทศมนตรีตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเวียงยอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน


ดู 48 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page