top of page
ค้นหา

รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังประกาศนี้…
ดู 71 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page