top of page
ค้นหา

ปรึกษาหารือข้อตกลง ร่วมแก้ปัญหา ความเสียหายบนพื้นผิดถนน บ้านขว้าง - ร่องอุย

วันที่ 13 กันยายน 2566 / เวลา 10.00 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น

โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ใหญ่บ้านทั้ง9 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมสืบเนื่องจากมีการร้องเรียนของประชาชนที่ใช้เส้นทางบ้านขว้าง-ร่องอุย ได้รับความเดือดร้อนด้านการสัญจร เนื่องจากมีดินโคลนจำนวนมากกีดขวางบนถนน และผลกระทบจากล้อรถเกี่ยวข้าวที่ทำให้พื้นผิวถนนเสียหายในหลายจุด

พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยได้เชิญประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ รถเกี่ยวข้าว ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกของปัญหา กำหนดข้อตกลง และระเบียบ เพื่อยุติความขัดแย้งและ ให้ความยุติธรรมกับทุกภาคฝ่าย ...

#ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย #ประชุมหารือแก้ไขปัญหาเกษรตร

_______________________

ภาพ / ข่าวสารโดย "งานประชาสัมพันธ์"

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านแป้น

โทร 053-573641 ต่อ 50
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page