top of page
ค้นหา

📊ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)📊

อัปเดตเมื่อ 5 มิ.ย.

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567 / เวลา 13.30 น.

ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

เทศบาลตำบลบ้านแป้น จัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) โดยมี

นางสาววรัชยา จรลี ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ร่วมประชุมในครั้งนี้

เนื่องจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ทางชุมชนได้เสนอโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากหลายโครงการยังไม่ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาได้ นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแป้นจึงจัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในปัจจุบัน

_______________________

📸✍️📸✍️📸✍️ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น

☎️ 053-573-641

☎️ เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ053-573-302 หรือ 096-9255176

☎️ ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

☎️ ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

⤵️ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.th
ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page