top of page
ค้นหา

ประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้คนในชุมชน อีกทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชน ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชน ไปมั่วสุมยาเสพติดอบายมุขหรือสิ่งมึนเมา โดยในเบื้องต้นได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ภายหลังจากการรับฟังข้อมูล ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีมติให้เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงเวลาดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีความน่าเป็นห่วง......


ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page