ค้นหา
  • 57218024043n

ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลฯ

ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงาน


ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น