top of page
ค้นหา

ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลฯ

อัปเดตเมื่อ 8 ก.ย. 2564


ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงาน
ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page