top of page
ค้นหา

ประกาศ!! รับโอน : นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา , ครู 1 อัตรา


เทศบาลตำบบาลแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น พนักงานครูเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569)

ขอประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น พนักงานงานครูเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ

ประเภทสายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา

  • นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา

  • ครู 1 อัตรา


************************

แหล่งข่าว : งานทรัพยากรบุคคล โทร 053-573641 ต่อ 22

ภาพ / ข่าวสาร โดย "งานประชาสัมพันธ์"

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านแป้น


ประกาศรับโอนนักวิชาการศึกษา, ครู
.pdf
Download PDF • 481KB

ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page