top of page
ค้นหา

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

อัปเดตเมื่อ 7 ก.พ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประจำปี 2565 โดยได้ติดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้านหน้ากองคลัง ชั้น 1

ทั้งนี้หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้อง สามารถยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-573641 ต่อ 12 ในวันเวลาราชการ
ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น