top of page
ค้นหา

ประกาศศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านแป้น
เรื่อง รับสมัครสมาชิก อปพร. เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัคร (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2565 และ ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม เป็น อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 40 คน

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้ ...
ดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page