top of page
ค้นหา

"บ้านแป้นเกมส์"67 กีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

อัปเดตเมื่อ 11 มี.ค.

พิธีเปิดงานกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด "บ้านแป้นเกมส์"

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2567 / เวลา 08.00 น.

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น

เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้จัดทำการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด "บ้านแป้นเกมส์" ประจำปี 2567 โดย นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ ส่งเสริมความรักสามะคคีในชุมชน และยกระดับกีฬาท้องที่ รวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งภายในการมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด พร้อมการแสดงศิปะวัฒนธรรม และริ้วขบวนที่สวยงามของทางหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ทั้ง 9 หมู่บ้าน ..

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 053-573-302 หรือ 096-9255176

ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page