top of page
ค้นหา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้นได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ จำนวน

5 ป้าย แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน เพื่อติดตั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะ และเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อีกด้วยดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page