top of page
ค้นหา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้นได้มอบชุดปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้มอบชุดปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล งานไฟฟ้า-โยธา กองช่าง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสมาชิกอปพร. เพื่อสวมใส่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้าส่วนราชการรับมอบ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้นดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page