top of page
ค้นหา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้นตรวจเยี่ยมให้ กำลังใจประชาชนวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น ณ ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต.ตรีพิพัฒน์ พงษ์อมรพรหม ปลัดอำเภอเมืองลำพูน และกำนันตำบลบ้านแป้น ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป, หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของ รพ.สต.พื้นที่ตำบลบ้านแป้น ตำบลหนองหนาม และตำบลเหมืองจี้ โดยโรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 เป็นเข็มแรก โดยมีกลุ่มเป้าหมายมาเข้ารับการฉีดวัคซีน กว่า 800 คน

ดู 31 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page