top of page
ค้นหา

"นายกมนัสน์" ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณปี 2567🌻🌻🌻

วันที่ 14 มีนาคม 2567 / เวลา 13.30 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ   053-573-302 หรือ 096-9255176

ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302 ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page