top of page
ค้นหา

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน สู่การเป็นผู้นำ อพมก.รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 ✨🧠

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567 / เวลา 09.00 น.

(กิจกรรมช่วงเช้า) นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น มอบหมายให้นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว นายรังสรรค์ ยะสง่า รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำคณะแกนนำเด็กและเยาวชน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ทั้งการทำกระเบื้องโบราณ โรงงานปั้นหยา บ้านบูชา / การตัดตุง ต้องดอก ต้องลาย จากปราชญ์ชาวบ้าน บ้านเส้ง / ทำหมวกจักรสาน ชุมชนบ้านเส้ง และการดูแลสุขภาพคนพิการ โดยผู้ช่วยคนพิการ(PA) การส่งเสริมอาชีพของผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน

(กิจกรรมช่วงบ่าย) ได้มีการอบรมบรรยายให้ความรู้ด้านบทบาทหน้าที่และภารกิจของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (อพมก.) โดยมีนายดุลย์ ชมภู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าว กำหนดจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำ อพมก. รุ่นใหม่ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2567 ที่ศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ทั้งนี้ นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำ อพมก. รุ่นใหม่

ติดตามรูปรับเกียรติบัตรได้ที่ลิ้งค์นี้⬇️


_______________________

📸✍️📸✍️📸✍️

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น

☎️ 053-573-641

☎️ เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ

053-573-302 หรือ 096-9255176

☎️ ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

☎️ ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

⤵️ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page