top of page
ค้นหา

ทต.บ้านแป้น ร่วมเวที "สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน" ปี 2567 🤝📊

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567 / เวลา 08.30 น.

ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเวที "สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน" ปี 2567 วาระชุมชนท้องถิ่นแก้ปัญหาประเทศ ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย หน่วยงานและองค์กรที่ร่วมสร้างปฏิบัติการสุขภาวะชุมชน ได้กำหนดจัดเวที "สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน" ปี 2567 เพื่อสานพลังเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และภาคีสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชน ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ สร้างความตระหนักรู้ของชุมชนท้องถิ่นต่อสถานการณ์สำคัญอันนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและของประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการสุขภาวะชุมชนสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และขยายผลแนวคิด แนวทางการดำเนินงานที่เป็นอัตลักษณ์ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ ...

โดยเวที "สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน" ปี 2567 ได้กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2567 ที่อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 1 และ ชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

_______________________

📸✍️📸✍️📸✍️

ภาพ : สำนักปลัด

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น

☎️ 053-573-641

☎️ เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ

053-573-302 หรือ 096-9255176

☎️ ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

☎️ ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

⤵️ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page