top of page
ค้นหา

ทต.บ้านแป้น ร่วมขบวนสรงน้ำพระพุทธรูป ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน2567

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 / เวลา 13.00 น.

ณ ถนนอินทยงยศ ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเดินขบวนสรงน้ำพระพุทธรูป ในประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนแสดงพลังการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และเล็งเห็นความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้อันเชิญพระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ศิลปะล้านนาอายุราว 608 ปี ที่ประดิษฐาน ณ วัดบ้านม่วงต้นผึ้ง ตำบลบ้านแป้น ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล …

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ  053-573-302 หรือ 096-9255176

ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302  ฉุกเฉิน 1669

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.th

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page