top of page
ค้นหา

ทต.บ้านแป้น ร่วมการแข่งขันจักรยานขาไถ ตามโครงการการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) ระดับอำเภอเมืองลำพูน 🚴‍♂️

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2567 / เวลา 09.00 น.


ณ สนามศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น มอบหมายให้นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะครูและเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานขาไถ ตามโครงการการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ระดับอำเภอเมืองลำพูน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันต่อไปในระดับจังหวัด โดยมีนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ มีเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนของอำเภอเมืองลำพูน ทั้งหมดจำนวน 3 คน ได้แก่

ชนะเลิศรอบคัดเลือกระดับอำเภอเมืองลำพูน

1.เด็กชายณัฐรัฐ มูลดี (รุ่น 5 ขวบ ชาย)

2.เด็กหญิงปิยพร ใจจิต (รุ่น 6 ขวบ หญิง)

รองชนะเลิศอันดับ 1

1.เด็กหญิงธนัชญา อ้นทอง (รุ่น 5 ขวบ หญิง)


โดยจะทำการแข่งขันในระดับจังหวัดลำพูนต่อไป ในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้...

_______________________

📸✍️📸✍️📸✍️

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น

☎️ 053-573-641

☎️ เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ

053-573-302 หรือ 096-9255176

☎️ ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

☎️ ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

⤵️ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page