top of page
ค้นหา

ต้อนรับเทศบาลตำบลป่าไผ่ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.ธนวัฒน์ คำบัวสัก เลขานุการนายกเทศมนตรี และ ร.ต.วิทยา อุปละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น จากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาจัดการศึกษา อบรมสั่งสอนเด็กๆ นักเรียนของโรงเรียน ได้เรียนรู้ และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชุมชนและสังคมในอนาคต โดยได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงาน ณ ศาลาประชาคมเมือง และศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอน ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยมี นางนิชาวีร์ สว่างพนาพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บรรยายแก่คณะฯ

พร้อมกันนี้คณะฯเทศบาลตำบลป่าไผ่ ยังได้เข้าเยี่ยมชมสวนดอกไม้ ก่อนเข้าไปดูงานที่โรงเรียนอนุบาลฯอีกด้วย


ดู 28 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page